Monitoring i interwencja

Monitoring i interwencja

Monitoring lokalnego systemu alarmowego wraz z reakcją Grup Interwencyjnych Polis Security to uzupełnienie lokalnego systemu alarmowego o obsługę zewnętrzną oraz reakcję na sygnały alarmowe generowane przez czujniki zainstalowane w obiektach Klienta. Nasz monitoring połączony z reakcją Grup Interwencyjnych daje gwarancję bezpieczeństwa.

 

Grupy Interwencyjne

Posiadamy rozbudowaną flotę pojazdów patrolujących na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz województw ościennych. Dzięki temu, możemy zaproponować Klientom realne czasy reakcji Grup na otrzymane sygnały. Wszystkie patrole są odpowiednio oznakowane.

Każda załoga to dwóch licencjonowanych Agentów Ochrony Naszej Firmy. Wyposażeni w broń palną, środki przymusu bezpośredniego, środki łączności oraz najnowocześniejsze środki wspierające czynności ochronne czuwają nieustannie nad bezpieczeństwem Naszych Klientów.

Patrole interwencyjne posiadają stałą, systematycznie uzupełnianą listę obiektów chronionych. Każdy obiekt, który monitorujemy zostaje oznaczony dodatkowo tablicami PCV oraz naklejkami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Ma to na celu uwidocznienie obiektu załodze patrolującej okolice, a także psychologiczne odstraszenie intruza.

Każdy pojazd Grup Interwencyjnych wyposażony jest w system pozycjonowania GPS dzięki któremu operator Stacji Monitoringu Alarmów (SMA) na bieżąco zna dyslokację poszczególnych patroli, a w przypadku otrzymania sygnału z lokalnego systemu alarmowego dyspozycję dojazdu wydaje najbliższej Grupie Interwencyjnej Naszej Firmy.

 

Nasza Stacja Monitorowania Alarmów

 

Posiadamy nowoczesna, cyfrowa stację monitorowania o zasięgu ogólnopolskim. Jej zadaniem jest skuteczne i szybkie odebranie informacji z dozorowanych obiektów, oraz sprawne reagowanie na napływające zdarzenia. Dzięki wielu torom transmisji danych (GPRS, GSM, ETHERNET, ŁĄCZA KOMUTOWANE, RADIOWE I SAT.), które wykorzystujemy Nasi Klienci posiadają gwarancję niezawodności systemu, komunikacji między lokalną instalacją alarmową, a co się z tym wiąże natychmiastową reakcją Naszych wyspecjalizowanych załóg interwencyjnych.

 

Jak działa Stacja Monitorowania Alarmów?

 

Stacja Monitorowania Alarmów działa na zasadzie odbioru sygnałów alarmowych. Idea SMA oparta jest na podłączeniu systemu alarmowego Klienta - znajdującego się w jego obiekcie do nadajnika radiowego, bądź GSM, który wysyła informacje do centrum monitoringu. W momencie naruszenia strefy dozorowanej, centrala alarmowa poprzez nadajnik wysyła do SMA sygnał o zagrożeniu. Kolejnym etapem jest analiza odebranej informacji przez Naszego dyspozytora oraz natychmiastowe wysłanie załogi interwencyjnej Polis Security do monitorowanego obiektu.

W przypadku sygnałów alarmowych dyspozytor powiadamia o zaistniałym fakcie osoby lub instytucje wskazane w dokumentacji prowadzonej przez Naszą Agencję, natomiast w przypadku wezwania napadowego załoga wysyłana jest bez jakiejkolwiek weryfikacji wezwania w celu jak najszybszej reakcji na niezbędną pomoc.

System monitoringu oprócz nadzoru i rejestrowania sygnałów alarmowych takich jak: "włamanie", "napad" bądź "sabotaż", kontroluje także parametry pracy systemów alarmowych:

  • łączność SMA z obiektem (testy systemów)
  • braki zasilania oraz sprawność akumulatorów
  • uzbrojenia i rozbrojenia systemów alarmowych
  • inne zdarzenia np.: zalanie obiektu, pożar, ulatnianie się gazu, itp.

Wszystkie zdarzenia dotyczące chronionego obiektu są automatycznie zapisywane i magazynowane na serwerach z uwzględnieniem daty oraz dokładnego czasu. W każdej chwili mogą być udostępnione Klientowi.

 

 

Kolejność działań po odebraniu sygnału alarmowego


  1. W przypadku otrzymania sygnału (włamania, napadu)dyspozytor wysyła bezzwłocznie patrol interwencyjny w celu ujęcia sprawców i kontaktuje się z właścicielem lub użytkownikiem wskazanym w dokumentacji w celu uzyskania lub przekazania informacji z zależności od rodzaju zdarzenia.
  2. Alarm nieuzasadniony odwoływany przez abonenta jest traktowany jako nieuzasadniony dopiero po wcześniejszym podaniu hasła Dyspozytorowi SMA.
  3. Wszelkie inne informacje dotyczące zdarzeń w obiekcie (awaria ,systemu alarmowego, brak zasilania sieciowego, brak łączności) są na bieżąco przekazywane właścicielowi.
  4. W zależności od rodzaju obiektu abonent indywidualnie ustala zakres informacji które chce otrzymywać od SMA.
  5. Braki uzbrojeń systemów alarmowych w obiektach o wyznaczonym czasie są sprawdzane i ustalane z właścicielem.
  6. Wydruki zdarzeń w obiekcie są udostępniane na każde życzenie abonenta.

 


 

NASZA STACJA SMA SZCZECIN ZAWSZE ŁĄCZY SIĘ Z PAŃSTWEM TYLKO I WYŁĄCZNIE Z NUMERU TELEFONU

91 46 47 997

TELEFON CAŁODOBOWY

DZIĘKI CZEMU TAKŻE KLIENT MOŻE ZWERYFIKOWAĆ AUTENTYCZNOŚĆ POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO
Polis Security Group Sp. z o.o. Szczecin


Polis Security Group Sp. z o.o., ul. Potok 11, 70-812 Szczecin
tel. +48 (091) 46 47 997, e-mail: polissecurity@gmail.com
Projekt i wykonanie: Ad-Sense.pl - tworzenie stron